header-img

Ķēdes transportieri

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Materiāls: cinkotas tērauda loksnes.

Uzstādīšana: horizontāli vai pacēlumā līdz septiņu grādu leņķim.

Standartaprīkojums:

 • spriegošanas sekcija
 • piedziņas sekcija ar reduktormotoru
 • ķēde ar metāla skrāpjiem
 • pagarinājumi ar 10 mm PEHD pretizdiluma loksni
 • iebire un izbire
 • pārplūdes sensors
 • inspekcijas logu komplekts (2 gab.).

Papildaprīkojums

 • šīberi ar manuālo, pneimatisko vai elektrisko vadību
 • tīrošie kausiņi un šīberu birstes
 • dozējošas iebires ar plūsmas kontroli
 • rotācijas un ķēdes pārrāvuma sensori
 • motoru un šīberu nosegvāki
 • atbilstība ATEX, zona 21 un 22
 • nestandarta risinājumi.

Priekšrocības

 • slēgts korpuss drošībai 
 • ātra uzstādīšana, mazākas izmaksas
 • industriāls izpildījums
 • kompakti izmēri.

Skrāpju transportieri bez līkuma

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Materiāls: cinkotas tērauda loksnes.

Uzstādīšana: pacēlumā līdz 45 grādu leņķim.

Standartaprīkojums: 

 • spriegošanas sekcija;
 • piedziņas sekcija ar reduktormotoru;
 • ķēde ar metāla skrāpjiem un plastikāta lāpstiņām;
 • pagarinājumi ar 10 mm PEHD pretizdiluma loksni;
 • iebire un izbire 15, 30 un 45 grādu leņķī;
 • membrānas pārplūdes sensors;
 • inspekcijas lodziņu komplekts (2 gab.).

Papildaprīkojums:

 • šīberi ar manuālo, pneimatisko vai elektrisko vadību;
 • slēgta paregulējoša iebire uzpildei no tvertnēm;
 • motoru un šīberu nosegvāki;
 • rotācijas  un ķēdes pārrāvuma sensori;
 • atbilstība ATEX, zone 21, group II 2D/0D standartam;
 • nestandarta risinājumi.

Priekšrocības:

 • piemēroti uzstādīšanai vietās ar ierobežotu pacēluma augstumu;
 • ļauj kompaktāk veidot iekārtu izvietojumu;
 • ietaupa uzņēmuma izmaksas iekārtas atbalsta konstrukcijām;
 • slēgts korpuss drošībai 
 • industriāls izpildījums.

Skrāpju transportieri ar līkumu

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Materiāls: cinkotas tērauda loksnes.

Uzstādīšana: horizontāli ar līkuma sekciju līdz 45 grādiem

Standartaprīkojums: 

 • spriegošanas sekcija;
 • piedziņas sekcija ar reduktormotoru;
 • ķēde ar metāla skrāpjiem un plastikāta lāpstiņām;
 • pagarinājumi ar 10 mm PEHD pretizdiluma loksni;
 • izbire 15, 30 un 45 grādu leņķī;
 • membrānas pārplūdes sensors;
 • inspekcijas lodziņu komplekts (2 gab.).

Papildaprīkojums: 

 • līkuma sekcija 15, 30 un 45 grādu leņķī;
 • abpusēja iebire ar plūsmas regulāciju — graudu pieņemšanas bedrēm;
 • šīberi ar manuālo, pneimatisko vai elektrisko vadību;
 • slēgta pašregulējoša iebire uzpildei no tvertnēm;
 • motoru un šīberu nosegvāki;
 • rotācijas  un ķēdes pārrāvuma sensori;
 • atbilstība ATEX, zone 21, group II 2D/0D standartam;
 • nestandarta risinājumi.

Priekšrocības:

 • ļauj ievērojami samazināt betonēšanas dziļumu graudu pieņemšanas bedrēm;
 • ļauj kompaktāk veidot iekārtu izvietojumu;
 • slēgts korpuss drošībai 
 • industriāls izpildījums.

Lentas transportieri

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Materiāls: cinkots tērauds.

Uzstādīšana: horizontāli vai pacēlumā līdz septiņu grādu leņķim.

Standartaprīkojums:

 • spriegošanas sekcija;
 • piedziņas sekcija ar reduktormotoru
 • cinkota tērauda rāmis;
 • augšējais ruļļu balsts ar ruļļiem ik pēc 1.2 m;
 • atpakaļgaitas ruļļi ik pēc 2.4 m;
 • iebires vāks ar materiālu formējošiem sāniem;
 • apgriezienu sensors.

Papildaprīkojums: 

 • eļļas noturīga lenta;
 • manuāls vai motorizēts izbires vagons;
 • manuāls vai motorizēts vagona vārsts;
 • vagona pozīciju sensori;
 • gala izbire ar vai bez pārplūdes membrānas;
 • piedziņas ruļļa vulkanizācija;
 • piedziņas rullī iebūvēts reduktormotors;
 • lentas nobīdes sensori;
 • augšējie un apakšējie nosegvāki;
 • motora nosegvāks;
 • lentas spriegošanas atsvaru sistēma;
 • lentu attīroša lāpstiņa;
 • specializētas lentas dažādiem pielietojumiem.

Priekšrocības: 

 • saudzīga produkta transportēšana
 • mazs elektroenerģijas patēriņš
 • zems trokšņu līmenis
 • augsta ražība (t/h)
 • lielāki transportēšanas attālumi

Kausiņu elevatori

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Materiāls: cinkotas tērauda loksnes.

Uzstādīšana: vertikāli.

Standartaprīkojums:

 • spriegošanas sekcija (elevatora pēda);
 • piedziņas sekcija ar reduktormotoru (elevatora galva);
 • pastiprinātas pagarinājumu sekcijas;
 • pagarinājuma sekcija ar apkalpes lūku un skatlodziņu;
 • antistatiska lenta ar metāla kausiņiem;
 • apgriezienu kontroles sensors ar nosegu;
 • lentas atpakaļgaitas bremze ar nosegu;
 • iebires piltuve ar pieslēguma flanci un pretizdiluma loksni;
 • izbires pāreja.

Papildaprīkojums:

 • eļļas noturīga lenta;
 • dažādas konfigurācijas iebires piltuves 
 • iebires plūsmas regulācijas šīberi — manuāli un elektriski;
 • motora lietus nosegs;
 • apkalpes platformas ar piekļuves kāpnēm;
 • piedziņas ruļļa vulkanizācija;
 • aspirācijas pieslēguma flanči;
 • plastikāta kausiņi;
 • kausiņu distanceri;
 • lentas nobīdes sensori;
 • pašattīrīšanās risinājumi;
 • sprādziendrošības ventiļi un paneļi.

Priekšrocības:

 • saudzīga produkta transportēšana;
 • plašs pielietojums;
 • mazs elektroenerģijas patēriņš;
 • zems trokšņu līmenis 
 • zemas ekspluatācijas izmaksas;
 • industriāls izpildījums.