header-img

Atbalsta programmas

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma dokumentācija: Ražošanas ēku būvniecība un rekonstrukcija.

preco

Publicēts: 22.12.2016.

Publicēts: 31.05.2017.

 

 

SIA "Preco" piedalās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas organizētajā projektā "Metālapstrādes klastera attīstība" (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/007).

Projekta mērķis ir sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, izglītības un pētniecības institūcijām īstenot kopīgas aktivitātes eksporta apjomu, darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai un jaunu konkurētspēju produktu radīšanai.

 

 

 

 

PROJEKTS Nr. KPFI-15.3/28

Kompleksu risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ražošanas korpusā SIA „Preco”
Tika pabeigts 2014. gadā decembrī.

54.76% no attiecināmām izmaksām finansēja

Klimata pārmaiņu finanšu instruments.
Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas
samazinājums par 44 721 kg CO2 gadā.