header-img

Kausiņu elevatori

Materiāls: cinkotas tērauda loksnes.

Uzstādīšana: vertikāli.

Standartaprīkojums:

 • spriegošanas sekcija (elevatora pēda);
 • piedziņas sekcija ar reduktormotoru (elevatora galva);
 • pastiprinātas pagarinājumu sekcijas;
 • pagarinājuma sekcija ar apkalpes lūku un skatlodziņu;
 • antistatiska lenta ar metāla kausiņiem;
 • apgriezienu kontroles sensors ar nosegu;
 • lentas atpakaļgaitas bremze ar nosegu;
 • iebires piltuve ar pieslēguma flanci un pretizdiluma loksni;
 • izbires pāreja.

Papildaprīkojums:

 • eļļas noturīga lenta;
 • dažādas konfigurācijas iebires piltuves 
 • iebires plūsmas regulācijas šīberi — manuāli un elektriski;
 • motora lietus nosegs;
 • apkalpes platformas ar piekļuves kāpnēm;
 • piedziņas ruļļa vulkanizācija;
 • aspirācijas pieslēguma flanči;
 • plastikāta kausiņi;
 • kausiņu distanceri;
 • lentas nobīdes sensori;
 • pašattīrīšanās risinājumi;
 • sprādziendrošības ventiļi un paneļi.

Priekšrocības:

 • saudzīga produkta transportēšana;
 • plašs pielietojums;
 • mazs elektroenerģijas patēriņš;
 • zems trokšņu līmenis 
 • zemas ekspluatācijas izmaksas;
 • industriāls izpildījums.