Ķēdes transportieri K, tipi X un F

PRECO K modeļa X un F tipu ķēdes transportieri ir paredzēti birstošam materiālam, kas tiek izmantots lauksaimniecības, pārtikas un citās industrijās. Šos ķēdes transportierus izmanto materiāla horizontālai transportēšanai no silosiem un citām uzglabāšanas tvertnēm. Brīvi birstošas materiāla plūsmas kontrolei ir paredzēti regulējamas pretējas plūsmas pagarinājumi (X tips) vai slēgtās divpusējās iebires (F tips). Lai nodrošinātu precīzu plūsmas kontroli, virs F tipa divpusējās iebires ir jābūt plūsmas regulatoram. Motorreduktora apgriezieni X un F tipa transportieriem neatšķiras no parastajiem K modeļa ķēdes transportieriem. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, X un F tipu ķēdes transportieru ražīgums ir saskaņots ar pārējām PRECO transportēšanas iekārtām. Tas nozīmē ka šo ķēdes transportieru teorētiskais ražīgums būs lielāks nekā kausiņu elevatoriem vai padeves transportieriem.

Ķēdes transportieru korpuss ir ražots no cinkotām tērauda loksnēm (275 g/m2), atbilstoši Eiropas Savienības Mašīnu direktīvas 2006/42/EU, Zemsprieguma Elektroiekārtu direktīvas 2014/35/EU un ISO 12100:2010 standartiem.

Modeļu ražīgums norādīts graudiem ar blīvumu 750 kg/m3 , mitrumu 15 % un noteiktam ķēdes ātrumam. Jāņem vērā ka mitruma palielinājums par katru 1% virs 15% samazina transportiera ražīgumu par 3-4 %.

Standarta aprīkojums:

  • Spriegošanas sekcija (A)
  • Iebire (B)
  • Pagarinājumi ar savilcēm  (C)
  • X tipam:  pretējas plūsmas pagarinājumi ar regulācijas mehānismu un savilcēm (G)
  • F tipam: divpusējās iebires ar savilcēm (F)
  • PEHD pretizdiluma grīdas loksne, t = 10 mm
  • Ķēde, FV tips ar piemetinātām lāpstiņām
  • Piedziņas sekcija ar motorreduktoru, inspekcijas logu un pārplūdes membrānu (D)

 

K_data_sheet_lv_2020-1.pdf

K_instrukcija_LV_2022-26-10.docx

SAZINIETIES AR MUMS

Kontakinformācija

Dravnieku iela 16, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070, Latvija