Ķēdes transportieri K, tips Y

PRECO K modeļa Y tipa ķēdes transportieri ir paredzēti birstošam materiālam, kas tiek izmantots lauksaimniecības, pārtikas un citās industrijās. Šos ķēdes transportierus izmanto materiāla horizontālai transportēšanai no silosiem un citām uzglabāšanas tvertnēm.  Y tipa ķēdes transportieru specifika ir pretējas plūsmas funkcija ko nodrošina pretējas plūsmas pagarinājumos izvietots starpstāvs, pa kuru materiāla plūsma notiek spriegošanas sekcijas virzienā. Spriegošanas sekcijā materiāla plūsma tiek pagriezta piedziņas sekcijas virzienā.  Šāds princips ļauj izmantot jebkuru iebiri un novirzīt plūsmu uz jebkuru izbiri bez motora reversēšanas. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, Y tipa ķēdes transportieru ražīgums ir saskaņots ar pārējām PRECO transportēšanas iekārtām. Tas nozīmē, ka šo ķēdes transportieru teorētiskais ražīgums būs lielāks nekā kausiņu elevatoriem vai padeves transportieriem.

Ķēdes transportieru korpuss ir ražots no cinkotām tērauda loksnēm (275 g/m2), atbilstoši Eiropas Savienības Mašīnu direktīvas 2006/42/EU, Zemsprieguma Elektroiekārtu direktīvas 2014/35/EU un ISO 12100:2010 standartiem.

Modeļu ražīgums norādīts graudiem ar blīvumu 750 kg/m3 , mitrumu 15 % un noteiktam ķēdes ātrumam. Jāņem vērā ka mitruma palielinājums par katru 1% virs 15% samazina transportiera ražīgumu par 3-4 %.

Standarta aprīkojums:

  • Spriegošanas sekcija (A)
  • Iebire (B)
  • Pretējās plūsmas pagarinājumi ar savilcēm (C)
  • PEHD pretizdiluma grīdas loksne, t = 10 mm
  • Ķēde, FV tips ar piemetinātām lāpstiņām
  • Piedziņas sekcija ar motorreduktoru, inspekcijas logu un pārplūdes membrānu (D)
  • Izbire (E)

K_instrukcija_LV_2022-26-10.docx

K_data_sheet_lv_2020-1.pdf

SAZINIETIES AR MUMS

Kontakinformācija

Dravnieku iela 16, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070, Latvija