Skrāpju transportieri S, tips B

PRECO S modeļa B tipa skrāpju transportieri ar līkumu ir specifiski paredzēti graudu pieņemšanas bedrēm un slīpai līdz 45⁰, graudu transportēšanai. Transportieru motorreduktoram, jau standarta aprīkojumā, ir ierēķināta jaudas rezerve pieņemšanas bedres apstākļiem un darbam ar frekvenču pārveidotāju. Motorreduktora  apgriezieni B tipa transportieriem neatšķiras no parastā S skrāpju transportiera. Lai saglabātu saskaņota ražīguma principu, divpusējās iebires ir aprīkotas ar plūsmas regulēšanas aizbīdņiem. Tas ļauj regulēt transportējamā materiāla līmeni transportiera iekšpusē lai varētu saglabāt tālāko materiāla transportēšanas sistēmas darbību bez pārslodzes un ar maksimālo plūsmas ātrumu.

Skrāpju transportieru korpuss ir ražots no cinkotām tērauda loksnēm (275 g/m2), atbilstoši Eiropas Savienības Mašīnu direktīvas 2006/42/EU, Zemsprieguma Elektroiekārtu direktīvas 2014/35/EU un ISO 12100:2010 standartiem.

Modeļu ražīgums norādīts graudiem ar blīvumu 750 kg/m3 , mitrumu 15 % un noteiktam ķēdes ātrumam. Jāņem vērā ka mitruma palielinājums par katru 1% virs 15% samazina transportiera ražīgumu par 3-4 %.

Standarta aprīkojums:

  • Spriegošanas sekcija (A)
  • Divpusējās iebires ar savilcēm (B)
  • PEHD pretizdiluma grīdas loksne, t = 10 mm (izņemot modeli S40B)
  • Ķēde, FV A tips ar PEHD lāpstiņām
  • Piedziņas sekcija ar motorreduktoru un inspekcijas logu (C)
  • Izbire, atbilstoši transportiera līkuma leņķim (D)
  • Pārplūdes sensors (E)

S_SL_SB-instrukcija_LV_2023-26-06.pdf

SAZINIETIES AR MUMS

Kontakinformācija

Dravnieku iela 16, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070, Latvija