Skrāpju transportieri S, tips L

PRECO S modeļa L tipa skrāpju transportieri ar līkumu ir paredzēti birstošam materiālam, kas tiek izmantots lauksaimniecības, pārtikas un citās industrijās, materiāla horizontālai un slīpai līdz 45⁰, materiāla transportēšanai no silosiem vai citām uzglabāšanas tvertnēm. Plūsmas kontrolei transportieris jākomplektē ar slēgtajām divpusējām F tipa iebirēm vai ar plūsmas regulēšanas šīberiem, piemēram PRECO BA vai PR tipa šīberiem. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, skrāpju transportieru ražīgums ir saskaņots ar pārējām PRECO transportēšanas iekārtām. Tas nozīmē, ka šo skrāpju transportieru teorētiskais ražīgums būs mazāks nekā kausiņu elevatoriem vai uzpildes transportieriem.

Skrāpju transportieru korpuss ir ražots no cinkotām tērauda loksnēm (275 g/m2), atbilstoši Eiropas Savienības Mašīnu direktīvas 2006/42/EU, Zemsprieguma Elektroiekārtu direktīvas 2014/35/EU un ISO 12100:2010 standartiem.

Modeļu ražīgums norādīts graudiem ar blīvumu 750 kg/m3 , mitrumu 15 % un noteiktam ķēdes ātrumam. Jāņem vērā ka mitruma palielinājums par katru 1% virs 15% samazina transportiera ražīgumu par 3-4 %.

Standarta aprīkojums:

  • Spriegošanas sekcija (A)
  • Iebire (B)
  • Pagarinājumi ar starpstāvu un savilcēm  (C)
  • PEHD pretizdiluma grīdas loksne, t = 10 mm (izņemot modelim S40L)
  • Ķēde, FV A tips ar PEHD lāpstiņām
  • Piedziņas sekcija ar motorreduktoru un inspekcijas logu (D)
  • Izbire, atbilstoši transportiera līkuma leņķim (D)
  • Pārplūdes sensors (F)

S_SL_SB-instrukcija_LV_2023-26-06.pdf

SAZINIETIES AR MUMS

Kontakinformācija

Dravnieku iela 16, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070, Latvija