Skrāpju transportieri S

PRECO S modeļa skrāpju transportieri ir paredzēti birstošam materiālam, kas tiek izmantots lauksaimniecības, pārtikas un citās industrijās, materiāla slīpai, līdz 45⁰, transportēšanai. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, skrāpju transportieru ražīgums ir saskaņots ar pārējām PRECO transportēšanas iekārtām. Tas nozīmē, ka šo skrāpju transportieru teorētiskais ražīgums būs mazāks nekā kausiņu elevatoriem vai uzpildes transportieriem.

Skrāpju transportieru korpuss ir ražots no cinkotām tērauda loksnēm (275 g/m2), atbilstoši Eiropas Savienības Mašīnu direktīvas 2006/42/EU, Zemsprieguma Elektroiekārtu direktīvas 2014/35/EU un ISO 12100:2010 standartiem.

Modeļu ražīgums norādīts graudiem ar blīvumu 750 kg/m3 , mitrumu 15 % un noteiktam ķēdes ātrumam. Jāņem vērā ka mitruma palielinājums par katru 1% virs 15% samazina transportiera ražīgumu par 3-4 %. Vides darba temperatūra transportierim  ir no -20°C līdz +45°C.

Standarta aprīkojums:

  • Spriegošanas sekcija (A)
  • Iebire, atbilstoši pieprasītajam leņķim (B)
  • Pagarinājumi ar starpstāvu un savilcēm  (C)
  • PEHD pretizdiluma grīdas loksne, t = 10 mm (izņemot modelim S40)
  • Ķēde, FV A tips ar PEHD lāpstiņām
  • Piedziņas sekcija ar motorreduktoru, inspekcijas logu (D)
  • Izbire, atbilstoši pieprasītajam leņķim (E)
  • Pārplūdes sensors (F)

SAZINIETIES AR MUMS

Kontakinformācija

Dravnieku iela 16, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070, Latvija