Support programs

Projekts “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” | ID Nr.1.2.1.1/18/A/008 | 01.07.2022.

Projekts "Caurplūdes graudu kaltes ar inovatīvu centrbēdzes putekļu atdalīšanas sistēmu (CFDS) ieviešana ražošanā" | Nr. 1.2.1.4/18/A/012 | 01.07.2022.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” (ID Nr.1.2.1.1/18/A/008) ietvaros SIA “Preco” 2020. gada 1.novembrī uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” īstenošanu.

Periodā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022. ir pabeigta mitruma sensoru testu veikšana, izmantojot projekta gaitā izveidoto pētniecības stendu, apkopoti pētījuma testu rezultāti un veikta to analīze, kā arī izdarīti secinājumi par iespējamo graudu mitruma mērījumu precizitātes uzlabošanu graudu kaltēšanas procesā, SIA “Preco” ražotajās graudu kaltēs.


07.04.2022.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” (ID Nr.1.2.1.1/18/A/008) ietvaros SIA “Preco” 2020. gada 1.novembrī uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” īstenošanu.

Periodā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022. ir pabeigta pētniecības stenda montāža.

Ir pabeigts darbs pie testējamo mitruma sensoru iepirkuma un izvēles, ir iegādāti visi pētījuma projektam nepieciešami mitruma sensori un citi materiāli. Pēdējā pētījuma posmā līdz 30.06.2022. tiks veikti testi un mērījumi, veikta iegūto mērījumu analīze, kā arī izdarīti secinājumi par graudu mitruma mērījumu precizitātes uzlabošanu graudu kaltēšanas procesā, SIA “Preco” ražotajās graudu kaltēs.


27.01.2022.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” (ID Nr.1.2.1.1/18/A/008) ietvaros SIA “Preco” 2020. gada 1.novembrī uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” īstenošanu.

Periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021. ir pabeigta pētniecības stenda mezglu un detaļu ražošana, kā arī uzsākta testa stenda montāža.

Turpinās darbs pie testējamo mitruma sensoru iepirkuma un izvēles (konsultācijas ar to ražotājiem), kā arī izpētes (lietošanas instrukciju iepazīšana, lietošanas specifikas apgūšana). Maksimālai testa stenda pielāgošanai nepieciešamo testu veikšanai un mitruma sensoru izvietošanai, kā arī mērījuma kvalitātes uzlabošanai, ir veiktas korekcijas testa stenda projektā.


14.07.2021.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” (ID Nr.1.2.1.1/18/A/008) ietvaros SIA “Preco” 2020. gada 1.novembrī uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” īstenošanu.

Periodā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021. ir pabeigta pētniecības stenda projektēšana, izstrādājot rasējumu komplektu kvadrātbunkuram, elevatoram, ķēžu transportierim un palīgaprīkojumam (balstsrāmis, pārejas, sensoru stiprinājumi u.c.), kā arī visi nepieciešamie faili (*.dxf, *.igs), kas nepieciešami testa stenda ražošanas uzsākšani, ko paredzēts veikt nākamajā atskaites periodā.


14.04.2021.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” (ID Nr.1.2.1.1/18/A/008) ietvaros SIA “Preco” 2020. gada 1.novembrī uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” īstenošanu.

Periodā no 01.11.2020. līdz 31.03.2021. ir veikta projekta realizācijai nepieciešamās informācijas apkopojums, kā arī daļēji pabeigta testa stenda prototipa projektēšana (3D modelis, rasējumi un aprēķini). Tāpat ir uzsāktas nepieciešamo mitruma sensoru ražotāju un piegādātāju aptaujas, lai noskaidrotu iespējamos piegādes noteikumus un cenas.