header-img

Unterstützungprogramme

Iepirkuma dokumentācija: Ražošanas ēku būvniecība un rekonstrukcija.

 

 

preco

preco

SIA "Preco" piedalās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas organizētajā projektā "Metālapstrādes klastera attīstība" (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/007).

Projekta mērķis ir sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, izglītības un pētniecības institūcijām īstenot kopīgas aktivitātes eksporta apjomu, darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai un jaunu konkurētspēju produktu radīšanai.

preco

preco

preco

preco

preco

preco

preco

PROJEKTS Nr. KPFI-15.3/28

Kompleksu risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ražošanas korpusā SIA „Preco”
Tika pabeigts 2014. gadā decembrī.

54.76% no attiecināmām izmaksām finansēja

Klimata pārmaiņu finanšu instruments.
Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas
samazinājums par 44 721 kg CO2 gadā.

preco

preco

preco

preco

preco

preco

preco

preco